ดอกไม้ประจำวันเกิด 365 วัน

ดอกไม้ประวันเกิด-365-วัน

   ดอกไม้ประจำวันเกิด 365 วัน ความหมาย ดอกไม้ เป็นสัญลักษณ์ของความรัก ความสุข และความงามมาโดยตลอด ในเกาหลี ดอกไม้แต่ละวันเกิดมีความหมายที่แตกต่างกัน ซึ่งสะท้อนถึงลักษณะนิสัยและบุคลิกภาพของผู้ที่เกิดวันนั้น บทความนี้จะอธิบายความหมายของดอกไม้แต่ละวันเกิด 365 วัน

ความหมายของดอกไม้แต่ละวันเกิด 365 วัน

 ดอกไม้ประจำวันเกิด ซึ่งดอกไม้ประจำวันเกิด ฉบับเกาหลี มีครบทั้ง 365 วัน เราสามารถเช็คดอกไม้ประจำวันเกิดกันได้ง่ายๆ แค่ดูจากชื่อเดือน และวันเกิด พร้อมความหมายของดอกไม้แต่ละวันเกิด ใครเกิดเดือนไหนเช็คกันได้เลยกับ ดอกไม้ประจำวันเกิด สากล

ดอกไม้ประจำวันเกิดในเดือนมกราคม

ดอกไม้ประจำวันเกิดในเดือนมกราคม ฉบับเกาหลี มีดังนี้

 • วันที่ 1 มกราคม: ดอกคาร์เนชั่นสีม่วง (Carnation) หมายถึง ความหวังและความใฝ่ฝัน
 • วันที่ 2 มกราคม: ดอกแดฟโฟดิล (Daffodil) หมายถึง การตอบรับความรัก
 • วันที่ 3 มกราคม: ดอกสโนว์ดรอป (Snowdrop) หมายถึง ความบริสุทธิ์และความหวัง
 • วันที่ 4 มกราคม: ดอกไฮเดรนเยียสีฟ้า (Hydrangea) หมายถึง ความขอบคุณและความอ่อนน้อมถ่อมตน
 • วันที่ 5 มกราคม: ดอกกุหลาบสีชมพู (Rose) หมายถึง ความอ่อนโยนและความเสน่หา
 • วันที่ 6 มกราคม: ดอกลิลลี่ออฟเดอะแวลลีย์ (Lily of the Valley) หมายถึง ความบริสุทธิ์และความหวัง
 • วันที่ 7 มกราคม: ดอกไอริสสีม่วง (Iris) หมายถึง ความกล้าหาญและความมีปัญญา
 • วันที่ 8 มกราคม: ดอกทานตะวัน (Sunflower) หมายถึง ความสุขและความร่าเริง
 • วันที่ 9 มกราคม: ดอกเบญจมาศสีเหลือง (Chrysanthemum) หมายถึง ความมีอายุยืนยาวและความมั่งคั่ง
 • วันที่ 10 มกราคม: ดอกไฮเดรนเยียสีขาว (Hydrangea) หมายถึง ความบริสุทธิ์และความอ่อนน้อมถ่อมตน
 • วันที่ 11 มกราคม: ดอกลิลลี่สีขาว (Lily) หมายถึง ความบริสุทธิ์และความหวัง
 • วันที่ 12 มกราคม: ดอกคาร์เนชั่นสีขาว (Carnation) หมายถึง ความรัก ความเสน่หา และความชื่นชม
 • วันที่ 13 มกราคม: ดอกแดฟโฟดิลสีเหลือง (Daffodil) หมายถึง การตอบรับความรัก
 • วันที่ 14 มกราคม: ดอกกุหลาบแดง (Rose) หมายถึง ความรัก ความโรแมนติก และความหลงใหล
 • วันที่ 15 มกราคม: ดอกลิลลี่ออฟเดอะแวลลีย์สีขาว (Lily of the Valley) หมายถึง ความบริสุทธิ์และความหวัง
 • วันที่ 16 มกราคม: ดอกไอริสสีขาว (Iris) หมายถึง ความกล้าหาญและความมีปัญญา
 • วันที่ 17 มกราคม: ดอกทานตะวันสีทอง (Sunflower) หมายถึง ความสุขและความร่าเริง
 • วันที่ 18 มกราคม: ดอกเบญจมาศสีขาว (Chrysanthemum) หมายถึง ความมีอายุยืนยาวและความมั่งคั่ง
 • วันที่ 19 มกราคม: ดอกไฮเดรนเยียสีม่วง (Hydrangea) หมายถึง ความขอบคุณและความอ่อนน้อมถ่อมตน
 • วันที่ 20 มกราคม: ดอกลิลลี่สีขาว (Lily) หมายถึง ความบริสุทธิ์และความหวัง
 • วันที่ 21 มกราคม: ดอกคาร์เนชั่นสีชมพู (Carnation) หมายถึง ความอ่อนโยนและความเสน่หา
 • วันที่ 22 มกราคม: ดอกแดฟโฟดิลสีชมพู (Daffodil) หมายถึง การตอบรับความรัก
 • วันที่ 23 มกราคม: ดอกสโนว์ดรอป (Snowdrop) หมายถึง ความบริสุทธิ์และความหวัง
 • วันที่ 24 มกราคม: ดอกไฮเดรนเยียสีขาว (Hydrangea) หมายถึง ความบริสุทธิ์และความอ่อนน้อมถ่อมตน
 • วันที่ 25 มกราคม: ดอกกุหลาบสีชมพู (Rose) หมายถึง ความอ่อนโยนและความเสน่หา
 • วันที่ 26 มกราคม: ดอกลิลลี่ออฟเดอะแวลลีย์สีชมพู (Lily of the Valley) หมายถึง ความบริสุทธิ์และความหวัง
 • วันที่ 27 มกราคม: ดอกไอริสสีม่วง (Iris) หมายถึง ความกล้าหาญและความมีปัญญา
 • วันที่ 28 มกราคม: ดอกทานตะวัน (Sunflower) หมายถึง ความสุขและความร่าเริง
 • วันที่ 29 มกราคม: ดอกเบญจมาศสีเหลือง (Chrysanthemum) หมายถึง ความมีอายุยืนยาวและความมั่งคั่ง
 • วันที่ 30 มกราคม: ดอกไฮเดรนเยียสีฟ้า (Hydrangea) หมายถึง ความขอบคุณและความอ่อนน้อมถ่อมตน

🌹นอกจากนี้ ยังมีดอกไม้บางชนิดที่มีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันในแต่ละวันเกิด เช่น ดอกคาร์เนชั่นและดอกแดฟโฟดิล มีความหมายที่คล้ายกันคือความรักและความเสน่หา ดอกลิลลี่ออฟเดอะแวลลีย์และดอกสโนว์ดรอป มีความหมายที่คล้ายกันคือความบริสุทธิ์และความหวัง

 

ดอกไม้ประจำวันเกิดในเดือนกุมภาพันธ์

ดอกไม้ประจำวันเกิดในเดือนกุมภาพันธ์ ฉบับเกาหลี มีดังนี้

 • วันที่ 1 กุมภาพันธ์: ดอกไฮเดรนเยียสีม่วง (Hydrangea) หมายถึง ความขอบคุณและความอ่อนน้อมถ่อมตน
 • วันที่ 2 กุมภาพันธ์: ดอกไวโอเล็ต (Violet) หมายถึง ความจงรักภักดี
 • วันที่ 3 กุมภาพันธ์: ดอกสโนว์ดรอป (Snowdrop) หมายถึง ความบริสุทธิ์และความหวัง
 • วันที่ 4 กุมภาพันธ์: ดอกฟอร์เก็ตมีน็อต (Forget-me-not) หมายถึง ความซื่อสัตย์และความจงรักภักดี
 • วันที่ 5 กุมภาพันธ์: ดอกไอริสสีม่วง (Iris) หมายถึง ความกล้าหาญและความมีปัญญา
 • วันที่ 6 กุมภาพันธ์: ดอกลิลลี่ออฟเดอะแวลลีย์ (Lily of the Valley) หมายถึง ความบริสุทธิ์และความหวัง
 • วันที่ 7 กุมภาพันธ์: ดอกไวโอเล็ต (Violet) หมายถึง ความจงรักภักดี
 • วันที่ 8 กุมภาพันธ์: ดอกแซกซิเฟรจ (Saxifrage) หมายถึง ความรักสุดหัวใจ
 • วันที่ 9 กุมภาพันธ์: ดอกมิลส์ (Mills) หมายถึง ความงามและเสน่ห์
 • วันที่ 10 กุมภาพันธ์: ดอกคาร์เนชั่นสีชมพู (Carnation) หมายถึง ความอ่อนโยนและความเสน่หา
 • วันที่ 11 กุมภาพันธ์: ดอกไวโอเล็ต (Violet) หมายถึง ความจงรักภักดี
 • วันที่ 12 กุมภาพันธ์: ดอกสโนว์ดรอป (Snowdrop) หมายถึง ความบริสุทธิ์และความหวัง
 • วันที่ 13 กุมภาพันธ์: ดอกฟอร์เก็ตมีน็อต (Forget-me-not) หมายถึง ความซื่อสัตย์และความจงรักภักดี
 • วันที่ 14 กุมภาพันธ์: ดอกกุหลาบแดง (Rose) หมายถึง ความรัก ความโรแมนติก และความหลงใหล
 • วันที่ 15 กุมภาพันธ์: ดอกไอริสสีม่วง (Iris) หมายถึง ความกล้าหาญและความมีปัญญา
 • วันที่ 16 กุมภาพันธ์: ดอกลิลลี่ออฟเดอะแวลลีย์ (Lily of the Valley) หมายถึง ความบริสุทธิ์และความหวัง
 • วันที่ 17 กุมภาพันธ์: ดอกไวโอเล็ต (Violet) หมายถึง ความจงรักภักดี
 • วันที่ 18 กุมภาพันธ์: ดอกแซกซิเฟรจ (Saxifrage) หมายถึง ความรักสุดหัวใจ
 • วันที่ 19 กุมภาพันธ์: ดอกมิลส์ (Mills) หมายถึง ความงามและเสน่ห์
 • วันที่ 20 กุมภาพันธ์: ดอกคาร์เนชั่นสีชมพู (Carnation) หมายถึง ความอ่อนโยนและความเสน่หา
 • วันที่ 21 กุมภาพันธ์: ดอกไวโอเล็ต (Violet) หมายถึง ความจงรักภักดี
 • วันที่ 22 กุมภาพันธ์: ดอกสโนว์ดรอป (Snowdrop) หมายถึง ความบริสุทธิ์และความหวัง
 • วันที่ 23 กุมภาพันธ์: ดอกฟอร์เก็ตมีน็อต (Forget-me-not) หมายถึง ความซื่อสัตย์และความจงรักภักดี
 • วันที่ 24 กุมภาพันธ์: ดอกไอริสสีม่วง (Iris) หมายถึง ความกล้าหาญและความมีปัญญา
 • วันที่ 25 กุมภาพันธ์: ดอกลิลลี่ออฟเดอะแวลลีย์ (Lily of the Valley) หมายถึง ความบริสุทธิ์และความหวัง
 • วันที่ 26 กุมภาพันธ์: ดอกไวโอเล็ต (Violet) หมายถึง ความจงรักภักดี
 • วันที่ 27 กุมภาพันธ์: ดอกแซกซิเฟรจ (Saxifrage) หมายถึง ความรักสุดหัวใจ
 • วันที่ 28 กุมภาพันธ์: ดอกมิลส์ (Mills) หมายถึง ความงามและเสน่ห์
 • วันที่ 29 กุมภาพันธ์: ดอกคาร์เนชั่นสีชมพู (Carnation) หมายถึง ความอ่อนโยนและความเสน่หา

ดอกไม้ประจำวันเกิดในเดือนกุมภาพันธ์

ดอกไม้ประจำวันเกิดในเดือนมีนาคม ฉบับเกาหลี มีดังนี้

 •     วันที่ 1 มีนาคม: ดอกคาร์เนชั่นสีเหลือง (Carnation) หมายถึง ความรัก ความเสน่หา และความชื่นชม
 • วันที่ 2 มีนาคม: ดอกแดฟโฟดิล (Daffodil) หมายถึง ความหวัง ความกล้าหาญ และความใหม่
 • วันที่ 3 มีนาคม: ดอกกล้วยไม้ (Orchid) หมายถึง ความรัก ความงาม และความสง่างาม
 • วันที่ 4 มีนาคม: ดอกกุหลาบ (Rose) หมายถึง ความรัก ความโรแมนติก และความหลงใหล
 • วันที่ 5 มีนาคม: ดอกทิวลิป (Tulip) หมายถึง ความรัก ความหลงใหล และความร่ำรวย
 • วันที่ 6 มีนาคม: ดอกไอริส (Iris) หมายถึง ความกล้าหาญ ความมีปัญญา และความซื่อสัตย์
 • วันที่ 7 มีนาคม: ดอกทานตะวัน (Sunflower) หมายถึง ความร่าเริง ความสุข และความภักดี
 • วันที่ 8 มีนาคม: ดอกเบญจมาศ (Chrysanthemum) หมายถึง ความมีอายุยืนยาว ความสุข และความมั่งคั่ง
 • วันที่ 9 มีนาคม: ดอกไฮเดรนเยีย (Hydrangea) หมายถึง ความขอบคุณ ความรัก ความอ่อนน้อมถ่อมตน
 • วันที่ 10 มีนาคม: ดอกโบตั๋น (Peony) หมายถึง ความมั่งคั่ง ความร่ำรวย และความเจริญรุ่งเรือง
 • วันที่ 11 มีนาคม: ดอกกุหลาบพันปี (Everlasting Rose) หมายถึง ความรักนิรันดร์ และความทรงจำที่คงอยู่ตลอดไป
 • วันที่ 16-23  มีนาคม เดย์ลิลี่ (Day Lily) หมายถึง การหลงลืมความรัก
 • วันที่ 24-31  มีนาคม ไวเบอร์นัม (Fragant Viburnum) หมายถึง ความบริสุทธิ์ ความอ่อนน้อมถ่อมตน

ดอกไม้ประจำวันเกิดในเดือนเมษายน

ดอกไม้ประจำวันเกิดในเดือนเมษายน ฉบับเกาหลี มีดังนี้

 • วันที่ 1 เมษายน: ดอกแอลมอนด์ (Almond) หมายถึง ความจงรักภักดี
 • วันที่ 2 เมษายน: ดอกแอนemone (Wind Flower) หมายถึง ความคาดหวัง
 • วันที่ 3 เมษายน: ดอกแดฟโฟดิล (Daffodil) หมายถึง ความเคารพ
 • วันที่ 4 เมษายน: ดอกแอนemone สีแดง (Wind Flower) หมายถึง สารภาพรัก
 • วันที่ 5 เมษายน: ดอกมูฟเฟีย (Fig-Tree) หมายถึง ความมั่งคั่ง
 • วันที่ 6 เมษายน: ดอกลิลลี่ออฟเดอะแวลลีย์ (Lily of the Valley) หมายถึง ความบริสุทธิ์ ความอ่อนน้อมถ่อมตน และความหวัง
 • วันที่ 7 เมษายน: ดอกเดซี่ (Daisy) หมายถึง ความไร้เดียงสา ความบริสุทธิ์ และความซื่อสัตย์
 • วันที่ 8 เมษายน: ดอกทานตะวัน (Sunflower) หมายถึง ความร่าเริง ความสุข และความภักดี
 • วันที่ 9 เมษายน: ดอกเบญจมาศ (Chrysanthemum) หมายถึง ความมีอายุยืนยาว ความสุข และความมั่งคั่ง
 • วันที่ 10 เมษายน: ดอกไฮเดรนเยีย (Hydrangea) หมายถึง ความขอบคุณ ความรัก ความอ่อนน้อมถ่อมตน
 • วันที่ 11 เมษายน: ดอกโบตั๋น (Peony) หมายถึง ความมั่งคั่ง ความร่ำรวย และความเจริญรุ่งเรือง
 • วันที่ 12-15 เมษายน: ดอกกุหลาบพันปี (Everlasting Rose) หมายถึง ความรักนิรันดร์ และความทรงจำที่คงอยู่ตลอดไป
 • วันที่ 16-23 เมษายน: ดอกแอปเปิ้ล (Apple Blossoms)
 • วันที่ 24-30 เมษายน: ดอกโบตั๋น (Peony) หมายถึง ความมั่งคั่ง ความร่ำรวย และความเจริญรุ่งเรือง เป็นดอกไม้ที่สื่อถึงความสง่างามและความร่ำรวย มักถูกใช้เป็นดอกไม้แสดงความยินดี ความขอบคุณ หรือความปรารถนาดี

ดอกไม้ประจำวันเกิดในเดือนพฤษภาคม

ดอกไม้ประจำวันเกิดในเดือนพฤษภาคม ฉบับเกาหลี มีดังนี้

 • วันที่ 1 พฤษภาคม: ดอกไอริส (Iris) หมายถึง ความกล้าหาญ ความมีปัญญา และความซื่อสัตย์
 • วันที่ 2 พฤษภาคม: ดอกลิลลี่ออฟเดอะแวลลีย์ (Lily of the Valley) หมายถึง ความบริสุทธิ์ ความอ่อนน้อมถ่อมตน และความหวัง
 • วันที่ 3 พฤษภาคม: ดอกเดซี่ (Daisy) หมายถึง ความไร้เดียงสา ความบริสุทธิ์ และความซื่อสัตย์
 • วันที่ 4 พฤษภาคม: ดอกทานตะวัน (Sunflower) หมายถึง ความร่าเริง ความสุข และความภักดี
 • วันที่ 5 พฤษภาคม: ดอกเบญจมาศ (Chrysanthemum) หมายถึง ความมีอายุยืนยาว ความสุข และความมั่งคั่ง
 • วันที่ 6 พฤษภาคม: ดอกไฮเดรนเยีย (Hydrangea) หมายถึง ความขอบคุณ ความรัก ความอ่อนน้อมถ่อมตน
 • วันที่ 7 พฤษภาคม: ดอกโบตั๋น (Peony) หมายถึง ความมั่งคั่ง ความร่ำรวย และความเจริญรุ่งเรือง
 • วันที่ 8-15 พฤษภาคม: ดอกกุหลาบพันปี (Everlasting Rose) หมายถึง ความรักนิรันดร์ และความทรงจำที่คงอยู่ตลอดไป
 • วันที่ 16-23 พฤษภาคม: สวีทพี (Sweet Pea) หมายถึง
 • วันที่ 24-31 พฤษภาคม: หมายถึง ดอกไอริส (Iris): หมายถึง ความกล้าหาญ ความมีปัญญา และความซื่อสัตย์

ดอกไม้ประจำวันเกิดในเดือนมิถุนายน

ดอกไม้ประจำวันเกิดในเดือนมิถุนายน ฉบับเกาหลี มีดังนี้

 • วันที่ 1 มิถุนายน: ดอกกุหลาบสีชมพู (Maiden Blush Rose) หมายถึง คนรู้ใจ
 • วันที่ 2 มิถุนายน: ดอกแมคคาเลเลีย (Macaulay) หมายถึง ความจริงใจ
 • วันที่ 3 มิถุนายน: ดอกแม็กโนเลีย (Magnolia) หมายถึง ความงดงาม และความสง่างาม
 • วันที่ 4 มิถุนายน: ดอกกุหลาบ (Damaskrose) หมายถึง ใบหน้าที่งดงาม
 • วันที่ 5 มิถุนายน: ดอกดาวเรือง (Marigold) หมายถึง รักแย่ ๆ
 • วันที่ 6 มิถุนายน: ดอกบัว (Lotus) หมายถึง ความสุขของผู้มีศรัทธา
 • วันที่ 7 มิถุนายน: ดอกพิทูเนีย (Petunia) หมายถึง ความสุขที่แสนอันตราย
 • วันที่ 8 มิถุนายน: ดอกมะลิ (Jasmine) หมายถึง ความน่ารัก
 • วันที่ 9 มิถุนายน: ดอกถั่วลันเตา (Sweet Pea) หมายถึง ความทรงจำที่สวยงาม
 • วันที่ 10 มิถุนายน: ดอกเดซี่ (Sweet William) หมายถึง ความสงสัย
 • วันที่ 11 มิถุนายน: ดอกโบตั๋น (Fritillaria Thunbergii) หมายถึง ความสง่าผ่าเผย
 • วันที่ 12 มิถุนายน: ดอกเรเซดา (Reseda Odorata) หมายถึง เสน่ห์ที่น่าสนใจ
 • วันที่ 13 มิถุนายน: ดอกดิจิทัลิส (Fox Glove) หมายถึง ความในใจ
 • วันที่ 14 มิถุนายน: ดอกดาวเรือง (Anagallis) หมายถึง สิ่งที่เป็นนามธรรม
 • วันที่ 15 มิถุนายน: ดอกคาร์เนชั่น (Carnation) หมายถึง แรงผลักดัน
 • วันที่ 16 มิถุนายน: ดอกกุหลาบ (Tube Rose) หมายถึง ความสุขที่แสนอันตราย
 • วันที่ 17 มิถุนายน: ดอกโคลเวอร์ (Clover) หมายถึง ความอ่อนไหว
 • วันที่ 18 มิถุนายน: ดอกไทม์ (Thyme) หมายถึง ความกล้าหาญ
 • วันที่ 19 มิถุนายน: ดอกกุหลาบ (Sweet Brier) หมายถึง ความรัก
 • วันที่ 20 มิถุนายน: ดอกโคริออล (Speedwell) หมายถึง ความสำเร็จ
 • วันที่ 21 มิถุนายน: ดอกทานตะวัน (Evening Primrose) หมายถึง หัวใจที่เป็นอิสระ
 • วันที่ 22 มิถุนายน: ดอกเก๊กฮวย (Vihurnum) หมายถึง ความรักแข็งแกร่งกว่าความตาย
 • วันที่ 23 มิถุนายน: ดอกทานตะวัน (Holly Hock) หมายถึง ความหลงใหลในรัก
 • วันที่ 24 มิถุนายน: ดอกเวอร์บีน่า (Garden Verbena) หมายถึง ความสามัคคีในครอบครัว
 • วันที่ 25 มิถุนายน: ดอกผักบุ้ง (Morning Glory) หมายถึง ความรักสั้น ๆ
 • วันที่ 26 มิถุนายน: ดอกลาเวนเดอร์ (Lilac) หมายถึง คำสาบานที่สวยงาม
 • วันที่ 27 มิถุนายน: ดอกเสาวรส (Passion Flower) หมายถึง ความรักของพระเจ้า
 • วันที่ 28 มิถุนายน: ดอกเจอราเนียม (Geranium) หมายถึง ความสุขจากการได้อยู่กับคนรัก
 • วันที่ 29 มิถุนายน: ดอกเจอราเนียมสีแดง (Geranium) หมายถึง ความรักจากการได้อยู่กับคนรัก
 • วันที่ 30 มิถุนายน: ดอกสายน้ำผึ้ง (Honey Suckle) หมายถึง ความรักและโชคชะตา

ดอกไม้ประจำวันเกิดในเดือนสิงหาคม

ดอกไม้ประจำวันเกิดในเดือนสิงหาคม ฉบับเกาหลี มีดังนี้

 • วันที่ 1 สิงหาคม: ดอกกุหลาบ (Rose) หมายถึง ความรัก
 • วันที่ 2 สิงหาคม: ดอกคาร์เนชั่น (Carnation) หมายถึง ความรักอันบริสุทธิ์
 • วันที่ 3 สิงหาคม: ดอกเดซี่ (Daisy) หมายถึง ความไร้เดียงสา
 • วันที่ 4 สิงหาคม: ดอกทานตะวัน (Sunflower) หมายถึง ความร่าเริง
 • วันที่ 5 สิงหาคม: ดอกเบญจมาศ (Chrysanthemum) หมายถึง ความมีอายุยืนยาว
 • วันที่ 6 สิงหาคม: ดอกไฮเดรนเยีย (Hydrangea) หมายถึง ความขอบคุณ
 • วันที่ 7 สิงหาคม: ดอกโบตั๋น (Peony) หมายถึง ความมั่งคั่ง
 • วันที่ 8-15 สิงหาคม: ดอกกุหลาบพันปี (Everlasting Rose) หมายถึง ความรักนิรันดร์
 • วันที่ 16-23 สิงหาคม สไปเดอร์ ลิลลี่ (Spider Lilly)
 • วันที่ 24-31 สิงหาคม ซ่อนกลิ่น (Tuberose)

ดอกไม้ประจำวันเกิดในเดือนพฤศจิกายน

ดอกไม้ประจำวันเกิดในเดือนพฤศจิกายน ฉบับเกาหลี มีดังนี้

 • วันที่ 1 พฤศจิกายน: ดอกกล้วยไม้ (Orchid) หมายถึง ความสง่างาม ความงาม และความหรูหรา
 • วันที่ 2 พฤศจิกายน: ดอกกุหลาบขาว (White Rose) หมายถึง บริสุทธิ์ ความบริสุทธิ์ และความไร้เดียงสา
 • วันที่ 3 พฤศจิกายน: ดอกเบญจมาศ (Chrysanthemum) หมายถึง ความมีอายุยืนยาว ความสุข และความมั่งคั่ง
 • วันที่ 4 พฤศจิกายน: ดอกไฮเดรนเยีย (Hydrangea) หมายถึง ความขอบคุณ ความรัก ความอ่อนน้อมถ่อมตน
 • วันที่ 5 พฤศจิกายน: ดอกโบตั๋น (Peony) หมายถึง ความมั่งคั่ง ความร่ำรวย และความเจริญรุ่งเรือง
 • วันที่ 6 พฤศจิกายน: ดอกกุหลาบพันปี (Everlasting Rose) หมายถึง ความรักนิรันดร์ และความทรงจำที่คงอยู่ตลอดไป
 • วันที่ 7 พฤศจิกายน: ไซคลาแมน (Scented Cyclamen) หมายถึง ขอบคุณในทุกสิ่งที่ผ่านมา
 • วันที่ 8 -15 พฤศจิกายน: ดาฟเน (Winter Daphne) หมายถึง แห่งชัยชนะ
 • วันที่ 16-23 พฤศจิกายน: กลอรี่ บาวเออร์(Glory Bower) หมายถึง คำมั่นสัญญา และ ความเชื่อในเรื่องรักแท้
 • วันที่ 24-31 พฤศจิกายน มะลิแคโรไลน่า (Carolina Jasmine )หมายถึง ความหมายที่ถูกยกให้เป็นตัวแทนแห่งรักที่มั่นคง

ดอกไม้ประจำวันเกิดในเดือนธันวาคม

ดอกไม้ประจำวันเกิดในเดือนธันวาคม ฉบับเกาหลี มีดังนี้

 • วันที่ 1 ธันวาคม: ดอก쑥국화 (Tansy) หมายถึง สันติภาพ
 • วันที่ 2 ธันวาคม: ดอกกุหลาบขาว (White Rose) หมายถึง บริสุทธิ์ ความบริสุทธิ์ และความไร้เดียงสา
 • วันที่ 3 ธันวาคม: ดอกลาเวนเดอร์ (Lavender) หมายถึง ความคาดหวัง
 • วันที่ 4 ธันวาคม: ดอกกุหลาบ (Rose) หมายถึง ความรัก
 • วันที่ 5 ธันวาคม: ดอกมะกอก (Olive) หมายถึง ชัยชนะ สันติภาพ และความหวัง
 • วันที่ 6 ธันวาคม: ดอกกุหลาบพันปี (Everlasting Rose) หมายถึง ความรักนิรันดร์ และความทรงจำที่คงอยู่ตลอดไป
 • วันที่ 7 ธันวาคม: ไซคลาแมน (Scented Cyclamen)
 • วันที่ 8-15 ธันวาคม ดาฟเน (Winter Daphne)
 • วันที่ 16-23 ธันวาคม เปเปอร์ไวท์ นาร์ซิสซัส (Paperwhite Narcissus)
 • วันที่ 24-31  ธันวาคม  กุหลาบคริสมาสต์ (Chrismas Rose)