ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน 10 ประเทศ มาดูกัน

        ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน ถือเป็นสัญลักษณ์ประจำประเทศที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ ความหมาย และความสำคัญทางวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ ในภูมิภาคอาเซียนนั้น มีดอกไม้ประจำชาติที่หลากหลายและมีความสวยงามเป็นอย่างมาก วันนี้เราจะมาพาทุกท่านไปรู้จักดอกไม้ประจำชาติของทั้ง 10 ประเทศอาเซียนกันค่ะ

7 ดอกไม้ประจำวันเกิด ทายความเป็นตัวคุณ

ดอกไม้ประจำชาติไทย: ดอกราชพฤกษ์ (Golden Shower Tree)

       ดอกราชพฤกษ์ หรือที่คนไทยส่วนใหญ่รู้จักกันดีในชื่อ ดอกคูน เป็นดอกไม้ประจำชาติไทย โดยมีสีเหลืองอร่าม ซึ่งเป็นสีแห่งพระพุทธศาสนาและความรุ่งโรจน์ ดอกราชพฤกษ์จึงถือเป็นสัญลักษณ์ของความมีเกียรติยศศักดิ์ศรีและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทย

ดอกไม้ประจำชาติกัมพูชา: ดอกลำดวน (Rumdul)

ดอกลำดวนเป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมหวาน เป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ ความรัก และความจริงใจ ดอกลำดวนยังเป็นดอกไม้ที่ใช้บูชาพระพุทธเจ้าและนิยมนำมาใช้ในงานมงคลต่าง ๆ ของชาวกัมพูชา

ดอกไม้ประจำชาติลาว: ดอกจำปาลาว

(Dok Champa)

ดอกจำปาลาว หรือที่คนไทยเรียกกันว่า ดอกลีลาวดี เป็นดอกไม้ที่มีสีสันหลากหลาย เช่น สีขาว สีเหลือง สีชมพู สีแดง และสีส้ม ดอกจำปาลาวถือเป็นดอกไม้แห่งชาติลาว โดยเป็นสัญลักษณ์ของความรัก ความสุข และความโชคดี

ดอกไม้ประจำชาติพม่า: ดอกประดู่

(Padauk)

ดอกประดู่เป็นดอกไม้ที่มีสีเหลืองทองอร่าม เป็นสัญลักษณ์ของความเข้มแข็ง ความมั่นคง และความเจริญรุ่งเรือง ดอกประดู่ยังเป็นดอกไม้ที่ใช้บูชาพระพุทธเจ้าและนิยมนำมาใช้ในงานมงคลต่าง ๆ ของชาวพม่า

ดอกไม้ประจำชาติเวียดนาม: ดอกบัว (Lotus)

ดอกบัวเป็นดอกไม้ที่มีความสวยงามและบริสุทธิ์ เป็นสัญลักษณ์ของความสงบสุข ความเจริญรุ่งเรือง และความพ้นทุกข์ ดอกบัวยังเป็นดอกไม้ที่ใช้บูชาพระพุทธเจ้าและนิยมนำมาใช้ในงานมงคลต่าง ๆ ของชาวเวียดนาม

ดอกไม้ประจำชาติบรูไน: ดอกซิมปอร์ (Simpor)

ดอกซิมปอร์เป็นดอกไม้ที่มีสีเหลืองอมส้ม เป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคง ความเจริญรุ่งเรือง และความร่มเย็น ดอกซิมปอร์ยังเป็นดอกไม้ที่นิยมปลูกในประเทศบรูไนและใช้ประดับประดาในงานสำคัญต่าง ๆ ของประเทศ

ดอกไม้ประจำชาติอินโดนีเซีย: ดอกกล้วยไม้ราตรี (Moon Orchid)

ดอกกล้วยไม้ราตรีเป็นดอกไม้ที่มีสีขาวบริสุทธิ์และมีกลิ่นหอมหวานในเวลากลางคืน เป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ ความรัก และความโรแมนติก ดอกกล้วยไม้ราตรียังเป็นดอกไม้ที่นิยมปลูกในประเทศอินโดนีเซียและใช้ประดับประดาในงานสำคัญต่าง ๆ ของประเทศ

ดอกไม้ประจำชาติมาเลเซีย: ดอกพู่ระหง (Bunga Raya)

ดอกพู่ระหงเป็นดอกไม้ที่มีสีสันหลากหลาย เช่น สีแดง สีเหลือง สีชมพู และสีขาว ดอกพู่ระหงถือเป็นดอกไม้ประจำชาติมาเลเซีย โดยเป็นสัญลักษณ์ของความรัก ความกล้าหาญ และความมั่นใจ

ดอกไม้ประจำชาติฟิลิปปินส์ : ดอกพุดแก้ว (Sampaguita Jasmine)

ดอกพู่ระหงเป็นดอกไม้ที่มีสีสันหลากหลาย เช่น สีแดง สีเหลือง สีชมพู และสีขาว ดอกพู่ระหงถือเป็นดอกไม้ประจำชาติมาเลเซีย โดยเป็นสัญลักษณ์ของความรัก ความกล้าหาญ และความมั่นใจ